ข้อมูลคุณภาพอากาศโรงไฟฟ้าจะนะ
      ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงไฟฟ้าจะนะ
สถานีตรวจวัดอากาศ NO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) O3 (ug/m3) TSP (ug/m3)
เฉลี่ย 1 ชม. ดัชนี เฉลี่ย 24 ชม ดัชนี เฉลี่ย 8 ชม ดัชนี เฉลี่ย 24 ชม ดัชนี
บ้านป่าชิง ข้อมูลล่าสุด : 2021-04-21 00:00
5 0 19 18
บ้านควนหัวช้าง ข้อมูลล่าสุด : 2021-04-20 23:53
3 3 20 11
ค่ามาตรฐาน 320 300 140 330
 
ข้อมูลชนิดมวลสาร
NO2 : ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
SO2 : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
O3 : ก๊าซโอโซน
TSP : ฝุ่นขนาดน้อยกว่า 100 ไมครอน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ทิศทางลมองศา
ความเร็วลมเมตรต่อวินาที
อุณหภูมิองศาเซลเซียส
ความชื้น เปอร์เซนต์
ความกดอากาศมิลลิเมตรปรอท
น้ำฝน มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
รังสีดวงอาทิตย์ วัตต์ต่อตารางเมตร

ดัชนี smile : ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ดัชนี sad: ค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

(ปรับปรุงข้อมูลทุก 15 นาที)

 

สงวนสิทธิ์ ©2011-2021 การใช้งานโดยโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย